Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải

Quá trình đẩy mạnh sản xuất, khai thác và các hoạt động kinh tế – xã hội đã mang lại sự chuyển biến tích cực đối với chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác thì sự phát triển này đã gây áp lực đáng kể cho vấn đề xử lý nước thải. Chính vì vậy mà cần thiết triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kỹ thuật cũng như nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân đối với vấn đề này.

Đọc tiếp Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải